01.02.2020-29.02.2020 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.01.2020-31.01.2020 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.12.2019-31.12.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.11.2019-30.11.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.10.2019-31.10.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.09.2019-30.09.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.08.2019-31.08.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.07.2019-31.07.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.06.2019-30.06.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.05.2019-31.05.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.04.2019-30.04.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.03.2019-31.03.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.02.2019-28.02.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.01.2019-31.01.2019 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.12.2018-31.12.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.11.2018-30.11.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.10.2018-31.10.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.09.2018-30.09.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.08.2018-31.08.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.07.2018-31.07.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.06.2018-30.06.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.05.2018-31.05.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.04.2018-30.04.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.03.2018-31.03.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.02.2018-28.02.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:
01.01.2018-31.01.2018 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.12.2017-30.12.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.12.2017-30.12.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.11.2017-31.11.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.10.2017-31.10.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.09.2017-30.09.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.08.2017-31.08.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.07.2017-31.07.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.06.2017-30.06.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.05.2017-31.05.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.04.2017-30.04.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.03.2017-31.03.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.02.2017-28.02.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

01.01.2017-31.01.2017 ժամանակահատվածում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն:

2016 թվականի ընթացքում գնված ավիատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն: